Chợ k8 có nên lập ở cầu Kênh Đông không?

Chợ k8 có nên lập ở cầu Kênh Đông không?

Cầu Kênh Đông hay Cầu K8 đang là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi hàng hóa tấp nập. Nhiều câu hỏi đặt ra là có nên thành lập chợ k8 chính thức không?